องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนแรกจากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง (คนกลาง) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ (คนแรกจากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง

12478588850202

12478600592241

12478588815339

12478588796344

12478600813204

12478600787496