อพวช. เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" แบบออนไลน์ มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

อพวช. เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" แบบออนไลน์ มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

09-12-2021
อพวช. เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" แบบออนไลน์ มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

อพวช. เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" แบบออนไลน์ มาปฏิบัติงาน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา หากท่านมีใจรักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สนใจการสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ หรือ งานฝ่ายสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยผลักดันภารกิจของ อพวช. ให้บรรลุเป้าหมาย อพวช.ขอเชิญชวนผู้สนใจ และผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึง ปริญญาตรี เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็ง มาร่วมทำงานกับทีมงานคุณภาพของ อพวช. เรารอทุกท่านอยู่

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/obEs4hZXxRyGxKdU9 หรือ QR Code ด้านล่างนี้

QR021

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการผู้เข้าชม 02 577 9954