ร่วมจัดการแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand 2020 เวทีการแข่งขันพัฒนาด้านหุ่นยนต์

ร่วมจัดการแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand 2020 เวทีการแข่งขันพัฒนาด้านหุ่นยนต์

09-12-2021
ร่วมจัดการแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand 2020 เวทีการแข่งขันพัฒนาด้านหุ่นยนต์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมจัดการแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand 2020 เวทีการแข่งขันพัฒนาด้านหุ่นยนต์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของเด็กไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศพร้อมสร้างศักยภาพเด็กไทยไปสู่เวทีระดับโลก

timeline 20201129 213710

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “การแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand 2020 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของ อพวช. บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับการตอบรับจากทีมเยาวชนทั่วประเทศกว่า 100 ทีม เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับการแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand คือ การแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน coding บนโปรแกรม mBlock5 ในการสั่งงานระบบสมองกล (controller) ผ่านกระบวนคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา และเน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งปีนี้มีแนวคิด คือ สนุก แบ่งปัน ทำงานเป็นทีมและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เรียนรู้ coding ในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวางแผนการทำงานพัฒนาสมองกลที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะของ AI ผ่านอุปกรณ์หุ่นยนต์ เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็นนวัตกร (Innovator) ในศตวรรษที่ 21 ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลได้มีการจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 ห้างพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ”

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ได้แก่
1.ประเภท MakeX Starter
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาคว้ารางวัลไปทั้ง 2 ทีม
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2. ประเภท MakeX Challenge ได้แก่ ทีม Easy Kids Robotics โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 

timeline20201129213735

timeline20201129213905

timeline20201129213918

timeline20201129214033

timeline20201129213717

timeline20201129213836

timeline20201129213714