เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ประจำปี 2560 หรือ Science Film Festival 2017

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ประจำปี 2560 หรือ Science Film Festival 2017

08-12-2021
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ประจำปี 2560 หรือ Science Film Festival 2017

   พบกับ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ประจำปี 2560 หรือ Science Film Festival 2017 ที่ทาง อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ และสถานเอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดฉายสุดยอดภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -18 ธันวาคม 2560 โดยหัวข้อของเทศกาล ฯ ปีนี้ คือ : แอนโทรโปซีน – ขอต้อนรับสู่ยุคแห่งมนุษยชาติ ANTHROPOCENE - WELCOME TO THE HUMAN AGE  และมีภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกฉายในประเทศไทย ประจำปี 2560 (จำนวน 22 เรื่อง) แบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่

•สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว (Family Edutainment) 
•นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม (Ecology & Environment) 
•วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Natural Science, Life Science & Technology) 
•วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Culture & History) 
•แอนิเมชันและหนังสั้น (Non-Verbal & Science Shorts)

สถานที่จัดฉายภาพยนตร์ 
1.อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
2.จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
3.คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

หมายเหตุ ดาวน์โหลดรายละเอียด แบบตอบรับ และรอบฉายภาพยนตร์  ได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง**

สอบถามข้อมูลการสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ ได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
โทรศัพท์ 02 5779999 ต่อ 2109
โทรสารหมายเลข 02 5779911
e-mail nsm_mkt@hotmail.com

Download attachments: