สงกรานต์นี้ ชวนเด็ก ๆ ไปเปิดประสบการณ์แสนสนุกสุดท้าทาย ในกิจกรรม “Challenge yourself @NSM Science Square ChiangMai”

สงกรานต์นี้ ชวนเด็ก ๆ ไปเปิดประสบการณ์แสนสนุกสุดท้าทาย ในกิจกรรม “Challenge yourself @NSM Science Square ChiangMai”

08-04-2023
NSMCNX12

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ชวนน้อง ๆ หนู ๆ ฉลองเทศกาลสงกรานต์เปิดประสบการณ์แสนสนุกสุดท้าทาย ในกิจกรรม “Challenge yourself @NSM Science Square ChiangMai” ในระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน นี้ ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

NSMCNX1

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.NSM เผยว่า “ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ได้เตรียมกิจกรรมความสนุกให้กับน้อง ๆ หนู ๆ ได้เปิดประสบการณ์ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์แสนสนุกสุด  ท้าทาย ในกิจกรรม “Challenge yourself @NSM Science Square ChiangMai” ในรูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเยาวชนผ่านฐานความสนุกทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐานรถพลังลูกโป่ง : สร้างสรรค์จินตนาการไปกับการประดิษฐ์รถจากวัสดุที่มี พร้อมใช้แรงลมจากลูกโป่งขับเคลื่อนให้รถไปยังเป้าหมาย ฐานหอคอยส่งสัญญาณ : สร้างหอคอยจากก้านลูกโป่งให้สูงที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ฐานเครื่องบินลอดห่วง : สนุกกับการพับเครื่องบินกระดาษแล้วปรับให้สามารถบินร่อนลอดห่วงให้สำเร็จ ฐาน Balance : ทดสอบการทรงตัวด้วยการเดินทรงตัวบนกะลาและเก็บสิ่งของระหว่างทางให้ได้มากที่สุด ฐานชั่งแม่น(ยำ) : ลองนำดินน้ำมันมากะปริมาณให้ใกล้เคียงโจทย์ที่กำหนด ฐานมากะlong : ท้าทายกับการฉีกกระดาษ A5 ให้ได้ยาวที่สุด โดยน้อง ๆ เยาวชน จะได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย”

NSMCNX987NSMCNX13NSMCNX14

นอกจากนี้ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ยังมีโซนนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพาไปเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ พร้อมพัฒนาทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต ได้แก่ โซนเปิดโลกอาชีพแห่งอนาคต The Career of the Future โซนเปิดโลกทางการแพทย์ Open The Biomedical World โซนฐานปฏิบัติการภัยพิบัติ Disaster operating Base โซนการบินและอวกาศ Aviation and Aerospace technology และน้อง ๆ ยังได้สนุกไปกับโซนกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม Inspire Lab ที่จะช่วยปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม Innovation Space พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง ที่เน้นการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนด ผ่านกระบวนการทางสะเต็มศึกษา

NSMCNX15NSMCNX16NSMCNX17

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Challenge yourself @NSM Science Square ChiangMai” สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอนโดรเมด้า อาคารท้องฟ้าจำลอง อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 093 745 8550 Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai