พิธีเปิดงาน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16” ( science film festival 2020 )

พิธีเปิดงาน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16” ( science film festival 2020 )

09-12-2021
พิธีเปิดงาน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16” ( science film festival 2020 )

6 พฤศจิกายน 2563 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16” ( science film festival 2020 ) หัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals) โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมเกอเธ่ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดย อพวช. มีส่วนร่วมในการจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

299A16041600x1067

299A17851600x1067

299A16451600x1067

299A17551600x1067

299A18241600x1067