พิธีเปิดการแข่งขัน “โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562” (WRO2019) ในหัวข้อ “สมาร์ท ซิตี้”

พิธีเปิดการแข่งขัน “โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562” (WRO2019) ในหัวข้อ “สมาร์ท ซิตี้”

09-12-2021
พิธีเปิดการแข่งขัน “โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562” (WRO2019) ในหัวข้อ “สมาร์ท ซิตี้”

7 กันยายน 2562 / กรุงเทพฯ - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดการแข่งขัน “โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562” (WRO2019) ในหัวข้อ “สมาร์ท ซิตี้” เพื่อยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ให้มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ในระดับนานาขาติ ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี ต่อไป ทั้งนี้ พิธีเปิดดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ลำดับที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ย. 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ