อพวช. ให้การต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรม National Taiwan University of Science and Technology ไต้หวัน

อพวช. ให้การต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรม National Taiwan University of Science and Technology ไต้หวัน

30-11-2022
TaiwanUniversity

30 พฤศจิกายน 2565 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับ Prof. Shih, Shen-Guan จากคณะสถาปัตยกรรม National Taiwan University of Science and Technology ไต้หวัน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนานิทรรศการ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

TaiwanUniversity2TaiwanUniversity3