กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์”

กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์”

08-12-2021
กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์”

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสู่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ

   29 มกราคม 2561 /ปทุมธานี -นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่สองจากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ อพวช. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน ในกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์” สำหรับเยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และการเรียนรู้ผ่านโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ อพวช. การฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การจัดทำหนังสือ อพวช. รายเดือนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสำหรับเยาวชนและประชาชนในเชิงวิทยาศาสตร์ และการจัดวิทยากรร่วมบรรยายในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี