จัดงานเสวนา เรื่อง “Future is NOW”

จัดงานเสวนา เรื่อง “Future is NOW”

07-12-2021
จัดงานเสวนา เรื่อง “Future is NOW”

   27 สิงหาคม 2560 -  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เดินหน้าส่งเสริมความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตประจำวัน จัดงานเสวนา เรื่อง “Future is NOW” ขึ้น เพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกียวกับเทรนด์การสื่อสารและเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเครื่องมือดิจิทัล  และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค Thailand 4.0  โดยมี ดร. อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม ร่วมเป็นวิทยากรในงาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี