ชมงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค”

ชมงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค”

08-12-2021
ชมงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค”

1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง เชียงราย/ นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ (คนกลาง) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เดินทางไปเยี่ยมชมงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค” จ.เชียงราย กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในจังหวัดเชียงราย โดยถือเป็นการผนึกกำลังสำคัญร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทำให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคนี้ขึ้น โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร (คนที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ อพวช. ให้การต้อนรับ โดยงานดังกล่าว ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

P12105691598x1200

P12105631598x1200

P12105601598x1200

P12105531598x1200

P12105471598x1200

P12105411598x1200