งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

08-12-2021
งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

15 ธ.ค. 60 /กรุงเทพฯ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวด "โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3" ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อการประกวด คือ "Science Around Us" วิทยาศาสตร์รอบตัว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์็รอบตัวและเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับทุกเรื่องราวผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ที่สอดแทรกวิทยาศาสตร์และนำเสนอในหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากมายทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

ข่าวสาร

   ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "วิทยาศาสตร์มีความสำคัญ และมีความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์จะนำพาให้โลกของเราพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้นำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัว มาบอกเล่าในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ซึ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน เพื่อจุดประกายความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ"

ซึ่งในปีนี้ก็มีภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวดจำนวนมาก จนในที่สุดได้มีการตัดสินภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทมัธยมศึกษา

ข่าวสาร

รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง " Who ate my chocolate" จากทีม EatAge โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

ประเภทอุดมศึกษา

ข่าวสาร

รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง "Be Lift ความเชื่อ " จากทีม Nited Kaset Film สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

ประเภทประชาชนทั่วไป

ข่าวสาร

รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง "Silent Blue" จากทีม NPS โดยคุณนิพันธ์ จ้าวเจริญพร  ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

โดยผลงานผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้จะถูกเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในรายการ"เรื่องวิทย์หลังเลนส์" ต่อไป

Image Gallery

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร