คณะสำนักงบประมาณเยี่ยมชมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คณะสำนักงบประมาณเยี่ยมชมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

16-08-2022
1

16 สิงหาคม 2565 / ดร. ชนินทร วรรณวิจิตร รอพ. และคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับ นางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

65432