อพวช. ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑาฯ เนื่องในโอกาสรับรางวัล “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อพวช. ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑาฯ เนื่องในโอกาสรับรางวัล “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

01-03-2023
NSM-CON1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอแสดงแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์