ร่วมมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

ร่วมมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

09-12-2021
ร่วมมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

29 กันยายน 2563 / ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมี นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้รับมอบ ณ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพฯ

299A6625 1600x1067