องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา จัดโครงการประจำปี 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา จัดโครงการประจำปี 2561

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา จัดโครงการประจำปี 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา จัดโครงการประจำปี 2561 ระดับประเทศ สำหรับนิสิต-นักศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความตระหนักในสังคม ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2561 

IMG 9894ซึ่งในปีนี้มีน้องๆเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 35 คน (21 ทีม) จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้น้องๆที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจะได้ไปทัศนศึกษา ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี  ได้แก่

IMG 0076

•ทีม M2 นายธีระพงษ์ พลตื้อ, จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและนางสาวมัญชรี แสงเมืองจากคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

IMG 0084

•ทีม alike นางสาวกวิสรา ประณีตวตกุลและนางสาวณัฐชา ปทิตตาบุตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณอันเดรอัส เคล็มพิ้น ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมเป็นกรรมการในรอบตัดสินและร่วมพิธีปิดค่ายฯ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานีIMG006616001067

IMG007216001066

IMG998816001067

IMG992016001067

IMG991716001067

IMG990616001067

IMG990516001067

IMG990216001067

IMG989916001067

IMG984716001067

IMG983716001067

IMG982916001067

IMG981916001067

IMG978116001067

IMG977916001067

IMG977516001067

IMG975416001067

IMG974516001067

IMG971216001067

IMG970516001067

IMG970316001067

IMG970016001067

IMG966816001067

IMG965916001067

IMG964416001067

IMG963116001067

IMG960916001067

IMG960316001067

IMG960016001067

IMG958116001067

IMG959016001067

IMG956916001067

IMG955816001067

IMG955116001067

IMG006216001066