อพวช. ร่วมกับ สทป. จัดการแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022 รอบชิงชนะเลิศ

อพวช. ร่วมกับ สทป. จัดการแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022 รอบชิงชนะเลิศ

10-05-2022
CANSAT

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022 (รอบชิงชนะเลิศ) เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมส่งเสริมเยาวชนให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการออกแบบและประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดประดิษฐ์ (ROCKET) เพื่อสร้างรากฐานให้เยาวชนสามารถต่อยอดการเรียนรู้และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จ.ชลบุรี

ผอ.อพวช.

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “การแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022 ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชน ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ นอกจากนี้ เวทีนี้เยาวชนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งจะเป็นบันไดให้กับทีมเยาวชนได้พัฒนาตนเองต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ และเป็นการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจที่ไม่สามารถหาได้จากในตำราหรือจากห้องเรียนอันจะนำไปสู่การต่อยอดในอาชีพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ “การแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022” ในปีนี้ มีทีมเยาวชนไทยที่ถูกคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 15 ทีม โดยการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จ.ชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ Facebook : NSM Thailand

----------------------------------------------------