“Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

“Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

07-12-2021
 “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

13 มีนาคม 2561 – คณะภรรยาผู้บริหารระดับสูง บริษัทเชฟรอน โกลบอล และคณะผู้บริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. (คนแรกขวามือ) และคณะผู้บริหารจาก สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้การต้อนรับ

ba763338af1919bcd8c430bdedef987fXL

MG9202800x533

MG9211800x533

MG9245800x533

MG9251800x533

MG9275800x533