อว. จัดงาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” รวมศิลปะผสานวิทยาศาสตร์ จัดเต็มกิจกรรมภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” 17 -21 ส.ค. 65 ณ สามย่านมิตรทาวน์

อว. จัดงาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” รวมศิลปะผสานวิทยาศาสตร์ จัดเต็มกิจกรรมภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” 17 -21 ส.ค. 65 ณ สามย่านมิตรทาวน์

18-08-2022
SCICANI1

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มพื้นที่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Science Carnival กับงาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art-Science-Innovation for Sustainable Society)” นำเสนอในรูปแบบ Immersive Experience ให้ทุกคนได้รับประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในทุกกิจกรรม พร้อมปลุกชีวิตสร้างสีสันกับอิเล็กทรอนิคพาเหรด ตั้งกล้องมองดาวใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สนุกกับทุกความเป็นไปได้ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพสู่การเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ของประเทศในอนาคต บริเวณศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G และชั้น 5 ทั้งในพื้นที่ร่มและพื้นที่กลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2565

SCICANI2

          ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ย้อนไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ด้วยพระปรีชาสามารถ ท่านทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในประเทศไทยไว้ล่วงหน้า 2 ปี ได้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่ 4 ทำให้ต่างชาติรู้จักสยามเป็นอย่างดีในนามประเทศที่มีอารยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคมมาได้จนถึงปัจจุบัน

          “ทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์คนไทยไม่แพ้ใคร มีนักวิทยาศาสตร์ไทยหลายคนที่ทำงานให้กับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี วิทยาศาสตร์ของไทยเป็นศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ บรรพบุรุษไทยมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในตัว เห็นได้จากการสร้างโบราณสถานมากมายหรือวัดวาอาราม ล้วนนำองค์ความรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น อีกทั้งคนไทยเก่งในด้านการประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบไทย วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่มีการต่อยอดพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

มาสู่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด จึงต้องมีการผนวกรวมวิทยาศาสตร์ในยุคเก่าและยุคใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งเราจะได้สัมผัสและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ของปีนี้ ที่จะปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวของทุกคนกับนิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจและกิจกรรมที่สนุกสนานอีกมากมาย” ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก

SCICANI3

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นมาตรฐานระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนไทย เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมฐานนวัตกรรม นำประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ปีนี้มีความพิเศษในการขยายพื้นจัดงานขึ้น 2 แห่งด้วยกัน คือ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 -21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 19.00 น. และที่สามย่านมิตรทาวน์ ระว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 -22.00 น. กับ “งาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” ในรูปแบบ Science Carnival เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนในชุมชนเมือง ให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่าย ผ่านศิลปะ ดนตรี และการนำเสนอที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพ ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ท้าทายให้ร่วมค้นหาคำตอบและเกิดเป็นแรงบันดาลใจและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว

SCICANI4

ทางด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า งาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” เป็นการยกคาราวานความสนุกทางวิทยาศาสตร์มาไว้ใจกลางเมืองเพื่อให้คนเมืองเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนำไปสู่แนวคิดการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบ Immersive Experience ให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับทุกกิจกรรม สะท้อนให้เห็นว่าวิทย์เป็นเรื่องใกล้ตัว ใครก็เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ ทั้งยังสอดคล้องไปกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการ “เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน” ภายใต้นโยบายของกรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคมนี้ กับ เทศกาล “บางกอกวิทยา” โดยมุ่งเน้นเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าถึงได้ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่ทันสมัยและน่าสนใจให้กับเยาวชน ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ

1. นิทรรศการ SCIENCE ALIVE “วิทย์ปลุกชีวิต” ในรูปแบบ Interactive Art & Science สัมผัสความงดงามของศิลปะในรูปแบบ IMMERSIVE EXPERIENCE เมื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. ตื่นตาไปกับแลนด์มาร์ก GIANT PROJECTION MAPPING LANDMARK และ ‘มาตี้’ มาสคอตตัวแทนของผู้คนที่ใฝ่หาความรู้ ของ “NST Fair Science Carnival Bangkok” บอกเล่าเรื่องราวความน่าสนใจของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านลวดลายกราฟิกและผลงานศิลปะ NFT

3. Makers Science & Challenges สตูดิโอนักประดิษฐ์ที่จะมาโชว์และแชร์ผลงานสุดเจ๋ง พร้อมเปิดให้คุณได้

มาลองสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับเหล่า Maker มากความสามารถ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 - 19.00 น. ร่วมสนุกและส่งเสียงเชียร์กับการแข่งหุ่นยนต์เห่ย (Hebocon) สิ่งประดิษฐ์จากขยะที่จะมาสร้างความสนุกสนาน

4. ลานกิจกรรม Chill & Shop ทำความรู้จักกับ Innovation Food เปิดประตูสู่มิติใหม่แห่ง “อาหารทางเลือก” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน แวะลองลิ้มชิมรสหลากหลายของนวัตกรรมเมนูอาหาร อาทิ Superfood ผงโปรตีนธรรมชาติจิ้งหรีดขาว การันตีรสชาติความอร่อย จากร้าน Bounce Burger by The Bricket

5. นิทรรศการ ‘Innovation for Life’ ที่สุดของนวัตกรรมระดับประเทศตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จากเหล่าพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น

oสายสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมและ VR จาก Me Hug และ Agnos ระบบ AI วิเคราะห์โรคด้วยตัวเอง ผลงานจาก Youth startup Fund (YSF)

oสายชิล สนุกไปกับหุ่นยนต์พนักงานตอนรับ The Walkie! โดยทีม ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม (EIC Chula)  และ หุ่นยนต์ฝึกปิงปองอัจฉริยะ Pong Bot จาก True

oสายช้อป พบกับ InnoMall ร้านขายสินค้านวัตกรรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee โดย NIA และพลาดไม่ได้กับผลงานนวัตกรรมด้าน BCG (Bio - Circular - Green Economy) จากเวที U2T Hackathon 2021 รวมไปถึงสุดยอดนวัตกรรมจากโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง WINS (WISE-Innovation-Network-Serving Society) ที่ดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาอนาคตของชาติร่วมกัน

6. เพลิดเพลินไปกับแสงสีของขบวน Electric Parade เปิดโอกาสให้คุณแต่งเติมสีสันและเข้าร่วมพาเหรดเพื่อปลุกความ Active ในตัวคุณ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความสนุกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงดนตรี MUSIC SYNCONISE โดย ศิลปิน NFT และนักเรียนนักศึกษาที่มีใจรักในเสียงเพลง หรือมุมมองใหม่ๆ จากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 และร่วมฟังความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ณ เวทีกิจกรรม และพิเศษสุดกับกิจกรรมดูดาวกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสวนลอยฟ้า ชั้น 5

SC12

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 “NST Fair Science Carnival Bangkok” จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ บริเวณชั้น G และชั้น 5 เวลา 10.00 - 22.00 น. (พื้นที่ในร่ม) และ เวลา 15.00 - 22.00 น. (พื้นที่กลางแจ้ง) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : NSTFair Thailand หรือ www.thailandnstfair.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-577-9960