โครงการวิทยาศาสตร์ และกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

โครงการวิทยาศาสตร์ และกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

09-12-2021
โครงการวิทยาศาสตร์ และกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จ.นครสวรรค์ ในงานโครงการวิทยาศาสตร์ และกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ

 

299A3270800x533

299A3254800x533

299A3187800x533

299A3182800x533

299A3177800x533

299A2928800x533

299A3125800x533