ประกาศผลการตัดสินคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นกลไก

ประกาศผลการตัดสินคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นกลไก

24-06-2024
ประกาศผลการตัดสินคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นกลไก

 

ประกาศผล autometa

ประกาศผล autometa