อพวช. ผนึกกำลังในงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023 มุ่งขยายผลโครงการ Chevron Enjoy Science ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ

อพวช. ผนึกกำลังในงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023 มุ่งขยายผลโครงการ Chevron Enjoy Science ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ

10-03-2023
1

10 มีนาคม 2566 / องค์การพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023 เวทีสรุปความสำเร็จของโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” จัดโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดำเนินการโดย SEAMEO STEM-ED ถือเป็นเวทีสรุปผลความสำเร็จตลอด 8 ปี ของโครงการฯ พร้อมเปิดแนวทางสานต่อสะเต็มศึกษาทั้งระดับประเทศและภูมิภาคให้ก้าวเดินต่อไป โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมงานฯ ดังกล่าว โดย อพวช. ได้นำนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” และแพลตฟอร์ม enjoysciencecareers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ไปร่วมจัดแสดง โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้พัฒนาหลักสูตรการศึกษา พันธมิตรหลากหลายภาคส่วน และเยาวชนจากทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ คิง เพาเวอร์

01020304