24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18-02-2022
24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ตำแหน่ง ณ ธันวาคม 2564) ลงนามความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยดร.สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อผนึกกำลังร่วมกันส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป