จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562  หรือ  Young Thai Science Ambassador (YTSA 2019) ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development)

จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562  หรือ  Young Thai Science Ambassador (YTSA 2019) ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development)

09-12-2021
จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562  หรือ  Young Thai Science Ambassador (YTSA 2019) ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562  หรือ  Young Thai Science Ambassador (YTSA 2019) ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ พร้อมคัดเลือกเยาวชนลัดฟ้าไปร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี

299A5827 1600x1067

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยการส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการจัดค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินโครงการมาถึงปีที่ 15 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการ ฯ ดังกล่าว สำหรับหัวข้อในปีนี้ คือ “ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยมีผลงานจากเยาวชนระดับอุดมศึกษาส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ  และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานและมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกกว่า 45 คน เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ อพวช. และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมายภายในค่าย ฯ  เพื่อนำมาพัฒนาผลงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

299A5672 1600x1067

ทั้งนี้ คณะกรรมการ จะคัดเลือกเยาวชนจากการนำเสนอผลงาน โดยรอบแรกจะคัดเลือกผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจำนวน 5 ทีม เพื่อแต่งตั้งเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 และจะได้รับคัดเลือกเพียง 2 ทีม พร้อมทุนการศึกษา เพื่อร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในปี 2563 ต่อไป นอกจากนี้เยาวชนทั้ง 5 ทีม จะได้นำเสนอผลงานภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นี้ อีกด้วย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 5779999 ต่อ 1473 (คุณบุรวัชร์) หรือ www.nsm.or.th

 

 

299A59741600x1067

299A59471600x1067

299A59441600x1067

299A59151600x1067

299A58731600x1067

299A58071600x1067

299A57981600x1067

299A57941600x1067

299A57671600x1067

299A57561600x1067

299A57201600x1067

299A57131600x1067

299A56811600x1067

299A56721600x1067

299A56711600x1067

299A56691600x1067

299A56681600x1067

299A56621600x1067