เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19”

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19”

09-12-2021
เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานหรือกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผ่านทาง Facebook NSM Thailand ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ https://forms.gle/QsmfGpt2FhAgkWuK9  ภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. นี้ ทั้งนี้ หลังการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันพร้อมลิงก์เพื่อเข้าฟังการเสวนา

หมายเหตุ: หากประสงค์ให้ อพวช. ส่งหนังสือเชิญเข้าฟังการเสวนาฯ ถึงท่านหรือหน่วยงานของท่าน โปรดติดต่อที่ ฐิติยา อีเมล thitiya.c@nsm.or.th หรือ โทร 02-577-9999 ต่อ 1474

 

  • พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

PDF

โครงการ

Size: 159.90 KB

Hits : 191

Date added: 2563-05-14

Download Preview