คณะผู้บริหาร บมส. หารือความร่วมมือและเยี่ยมชม อพวช.

คณะผู้บริหาร บมส. หารือความร่วมมือและเยี่ยมชม อพวช.

25-03-2022
คณะผู้บริหาร บมส. หารือความร่วมมือและเยี่ยมชม อพวช.

4 มีนาคม 2565 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหาร บมส. หารือความร่วมมือระหว่าง อพวช. และ บมส. เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร Taxidermy และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 99A7151

 99A7341

 

99A72301600x1067

99A71441600x1067

99A72371600x1067

99A72231600x1067

99A71261600x1067

99A71881600x1067

99A73551600x1067

99A73461600x1067

99A73101600x1067

99A72891600x1067

99A72801600x1067

99A72791600x1067

99A72711600x1067

99A72531600x1067

99A72461600x1067