NSM เปิด“คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

NSM เปิด“คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18-06-2024
Nsm2121

11 มิถุนายน 2567 / ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ให้การต้อนรับ  ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ในพิธีเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมนำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

Nsm212123Ndf21