นางกรรณิการ์ เฉิน และนางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

นางกรรณิการ์ เฉิน และนางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

09-12-2021
นางกรรณิการ์ เฉิน และนางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางกรรณิการ์ เฉิน และนางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี