โครงการ "โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1"

โครงการ "โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1"

18-02-2022
โครงการ "โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1"

16 ธันวาคม 2564 / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1" ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. เข้าร่วมภายในงาน ทั้งนี้ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

S32809444

S32809452

S32809433

S32809429

S32809454

S32809449

S32809438