อพวช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

อพวช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

09-12-2021
อพวช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

7 ธันวาคม 2563 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

S 122724355