จัด “งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครั้งที่ 2 (Thailand Aviation and Space Festival # 2)

จัด “งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครั้งที่ 2 (Thailand Aviation and Space Festival # 2)

08-12-2021
จัด “งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครั้งที่ 2 (Thailand Aviation and Space Festival # 2)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับกองทัพอากาศ โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด “งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครั้งที่ 2 (Thailand Aviation and Space Festival # 2) รวมสุดยอดกิจกรรมจากหน่วยงานชั้นนำด้านอวกาศ การบิน และดาราศาสตร์ของประเทศระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 20.00 น. พร้อมชมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

AP3 0598 800x532
          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. เป็นหน่วยงานที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมผ่านแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมยังสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อความหลากหลายในการเรียนรู้ “งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครั้งที่ 2 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ อพวช. มุ่งหวังให้เป็นส่วนช่วยกระตุ้น เสริมสร้างประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ รวมถึงสร้างเวทีให้เยาวชน ครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชน ได้แสดงความรู้ความสามารถ ตลอดจนเปิดแนวทางในการเลือกอาชีพใน สายงานทางวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศในอนาคตของเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 MG 4958 800x533
          โดย “งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโนยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานชั้นนำด้านอวกาศ การบิน และดาราศาสตร์ของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กับกิจกรรม Gistda S-Venure เหาะเหินเดินอากาศตามล่า (ขยะ) อวกาศ ด้วยเทคโนโลยีสุดตระการตา ผ่านการใช้สื่อผสมผสาน ที่สร้างให้เด็กเกิดจินตนาการแห่งการปกป้องโลก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กับโครงการ Asian Try Zero - G โครงการที่นำไอเดียเด็กไทย ส่งต่อให้กับมนุษย์อวกาศญี่ปุ่นนำไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กับกิจกรรม Moon Finder (ปฏิทินดวงจันทร์) กองทัพอากาศ โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพ กับกิจกรรม “ประดิษฐ์เครื่องบินด้วยกระดาษ” สนุกกับการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติ “เครื่องบินวิทยุบังคับ” และ กิจกรรม “โชว์โดรน” สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ กับกิจกรรม “เครื่องบินกระดาษพับ” สนุกสนานกับการพับเครื่องบินกระดาษในหลากหลายรูปแบบ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับกิจกรรม “เครื่องร่อนแบบเดินตาม” สนุกกับการสร้างเครื่องร่อนด้วยตนเอง ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องร่อน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่าย

 MG 4767 800x533
          อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย อพวช. อาทิ กิจกรรม เมล็ดน้อยนักผจญภัย เรียนรู้ลักษณะเมล็ดพืชที่อยู่ในกลุ่มไม้วงศ์ยาง ที่เรียกว่าลูกยาง ปีกของลูกยางส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายแผ่นใบพัดสองใบหรือหลายใบ คล้ายใบพัดลม ปีกยาวโค้งทำให้เวลาปลิวตกลงมามันจะหมุนควงสว่างแบบใบเฮลิคอปเตอร์นั่นเอง กิจกรรม Syringe Rocket สนุกกับการประดิษฐ์จรวดจิ๋ว ผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลหรือแม่นยำที่สุด กิจกรรม Space mission สนุกกับการออกแบบและสร้างกลไกการลงจอดของยานสำรวจดวงจันทร์ พร้อมทดสอบปล่อยยานลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อให้ยานและนักบินลงจอดได้อย่างปลอดภัย Mission to the space (ภารกิจพิชิตอวกาศ) กับกิจกรรม Space carrying ประดิษฐ์กระสวยอวกาศ เพื่อขนส่งมนุษย์และสัมภาระ ไปยังสถานีอวกาศ กิจกรรม ตะลุยห้วงอวกาศ ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ จากอุปกรณ์ที่มีโดยจำกัด เพื่อเรียนรู้องศาในการยิงจรวดที่เหมาะสม กิจกรรม Astronaut food สนุกกับการเตรียมอาหารสำหรับนักบินอวกาศในรูปแบบสูญญากาศ กิจกรรม Spacesuit เรียนรู้การทำเครื่องนุ่งห่มป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมนอกอวกาศ กิจกรรม My home on Mars สร้างบ้านจากวัสดุที่กำหนดให้ ให้ความแข็งแรง ทนทานในทุกสภาพอากาศ จำลองสถานะการณ์คล้ายสร้างบ้านบนดาวอังคาร อีกทั้งยังมีกิจกรรม ตั้งกล้องดูดาวยามค่ำคืน พร้อมชมขบวนพาเหรดอวกาศ และการประกวดหนูน้อยชุดแฟนซีอีกด้วย
          นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ยังมีการจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สนาม 3 ประเภท ได้แก่ ประเภคความแม่นยำ ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทความไกลแบบขวดเดียว และประเภทความไกลแบบหลายขวด ณ สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (หน้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม) พร้อมพิธีมอบรางวัล ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. อีกด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1414 หรือ www.nsm.or.th