NSM ร่วมแถลงข่าวงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” 

NSM ร่วมแถลงข่าวงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” 

08-01-2024
NSMAVA01

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พลเรือตรีอนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ดร.ศรันยู สอนกำเนิด ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นายรุ่งโรจน์ นาคนวล ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และนายทอม เครือโสภณ ผู้แทนบริษัท สมูท ไลฟ์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ NSM ได้นำตัวอย่างกิจกรรม อาทิ กิจกรรม Science Careers For Kids กับ ตัวอย่างอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ และนักธรณีวิทยา และกิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับ จัดแสดงภายในงาน ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (โยธี) กรุงเทพฯ

NSMAVA012

 

NSMAVA013

​​NSMAVANI01​​NSMAVANI01541​​NSMAVANI0154