จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum : Initial Steps for Conserving Natural Resource Depositories)

จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum : Initial Steps for Conserving Natural Resource Depositories)

09-12-2021
จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum : Initial Steps for Conserving Natural Resource Depositories)

               24 กันยายน 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum : Initial Steps for Conserving Natural Resource Depositories) ขึ้น โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมตัวอย่าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติร่วมกัน ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2563 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

299A52141600x1067

299A51701600x1067

299A51661600x1067

299A51531600x1067

299A51521600x1067

299A49831600x1067

299A49411600x1067

299A49291600x1067

299A48931600x1067