องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับคณะจาก หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน

องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับคณะจาก หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับคณะจาก หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน

21 สิงหาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับคณะจาก หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า คลองห้า ปทุมธานี

299A0023

299A0111

299A0136

299A0127

299A0120

299A0122

299A0132

299A0129

299A0116

299A0042

299A0068

299A0063

299A0073

299A0151

299A0160