NSM ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดแสดงนิทรรศการ “สนุกกับอาชีพวิทย์” เปิดโลกการเรียนรู้สุดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจด้านอาชีพ STEM ในงาน JOB EXPO THAILAND 2023

NSM ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดแสดงนิทรรศการ “สนุกกับอาชีพวิทย์” เปิดโลกการเรียนรู้สุดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจด้านอาชีพ STEM ในงาน JOB EXPO THAILAND 2023

08-06-2023
STEMM1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นำนิทรรศการ “สนุกกับอาชีพวิทย์” ไปจัดแสดงภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2023 โดยการสนับสนุนจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลด้านอาชีพ STEM ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนิทรรศการฯ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 10  มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102

STEMM12STEMM17