ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

24-10-2023
1
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.
ในโอกาสได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านวิทยาศาสตร์"
พร้อมรับโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ