ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

09-12-2021
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

8 เมษายน 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบและแสดงความยินดีกับ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผอ.พกฉ.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

13859114670933

13859114623869