อพวช. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2566

อพวช. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2566

07-11-2022
CARAVAN-05

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดศักราชใหม่จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2566 ที่จะชวนเยาวชนมาสร้างแรงบันดาลใจและค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมเคลื่อนพลเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ เริ่มที่แรก 22 - 25 พฤศจิกายน 2565 นี้ ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี

NSMP1

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่ง อพวช. ได้ตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศตร์ อพวช.” เพื่อออกเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลากว่า 18 ปี ซึ่งมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 6.6 ล้านคน สำหรับปี 2566 นี้ อพวช. เตรียมออกเดินทางสู่ภูมิภาคจังหวัดลพบุรีเป็นที่แรก ในวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา เพื่อจุดประกายความคิด พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียนแต่ทุกคนจะได้สัมผัสของจริง และประสบการณ์จริงผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป”

CARAVAN04

ปีนี้ อพวช. จัดเต็มขนขบวนความสนุกและความมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงมากมายภายในงาน ประกอบไปด้วย “นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” (Hands-on Exhibit) ชุด Science for Fun ชวนทดลองเล่นและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองในรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัส โดยประกอบไปด้วยชิ้นงานวิทยาศาสตร์ 6 สี 6 เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, “การแสดงทางวิทยาศาสตร์” (Science show) เรื่อง เสียง ที่เยาวชนจะสนุก ตื่นเต้น พร้อมได้รับสาระความรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว, “การทดลองทางวิทยาศาสตร์” (Science Laboratory) เรื่อง “ใสปิ๊งไม่ทิ้งเชื้อ” และเรื่อง “ตามรอยนักสืบ” เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด พร้อมฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์” (Science Games & Toys) ชวนเยาวชนท้าทายความคิดและจินตนาการ เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว, “กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว” (Planetarium) สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว  พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการเรียนรู้ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ แบบ full-Dome, “กิจกรรมมุมประดิษฐ์” (Enjoy Maker Space) ชวนมาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา, “นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์” (Enjoy Science Career) ชวนเยาวชนมาค้นพบความถนัดด้านอาชีพผ่านแบบทดสอบและประสบการณ์จากกิจกรรมสวมบทบาทในอาชีพต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกมากมายภายในงาน

CARAVAN02

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2566 จะไปพบกับเยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  ดังนี้

-วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี

-วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

-วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

-วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

-วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

-วันที่ 17 - 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

-วันที่ 24 - 27 มกราคม  2566 ณ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 31 มกราคม  - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง

-วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

-วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

-วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่

 

CARAVAN01

สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในครั้งนี้ ยังคงมาตรการความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดชิ้นงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเข้าชมของผู้มาร่วมกิจกรรม โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. มาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2103 หรือติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และเว็บไซต์ www.nsm.or.th