ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. ร่วมให้การต้อนรับ รมว.อว. เนื่องในโอกาสเข้าทำงานเป็นวันแรก ณ กระทรวง อว.

ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. ร่วมให้การต้อนรับ รมว.อว. เนื่องในโอกาสเข้าทำงานเป็นวันแรก ณ กระทรวง อว.

15-09-2023
MERA01

15 กันยายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และเข้าทำงานใน กระทรวง อว. เป็นวันแรกหลังได้รับตำแหน่ง ทั้งนี้ รมว.อว. ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (อาคารโยธีและอาคารศรีอยุธยา) เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหารกระทรวง อว. ให้การต้อนรับ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพฯ

MERA012MERA013MERA014MERA015