รมว.อว. ปล่อยขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เริ่มที่ ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 21-24 พ.ย. นี้ ก่อนตระเวนอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางปิดท้ายที่ภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เยาวชนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ด้านวิทย์

รมว.อว. ปล่อยขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เริ่มที่ ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 21-24 พ.ย. นี้ ก่อนตระเวนอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางปิดท้ายที่ภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เยาวชนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ด้านวิทย์

17-11-2023
SECO01

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. เวลา 14.30 น. ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) บริเวณลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดพิธีเคลื่อนขบวน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค” โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคึก โดยมี ขบวนรถคาราวานขนาดใหญ่กว่า 5 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ใส่ชุดแฟนซีวิทยาศาสตร์ ทั้งชุดอวกาศ ชุดเสื้อกาวน์ห้องแล็บ ชุดหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมสร้างสีสัน รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมจัด อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.),สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), TK Park อุทยานการเรียนรู้ และประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกว่า 100 คน

SECO0103

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในพิธีปล่อยขบวนคาราวานฯ ว่า “กระทรวง อว. เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสำคัญที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริงคือเยาวชน กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. คือการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนที่มีความสนุกสนาน เข้าใจง่าย และสามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนได้ ส่งผลให้เยาวชนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล”   

รมว.กระทรวง อว. กล่าวต่อว่า คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ อพวช. ดำเนินการอย่างเร่งด่วน และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่ในการจัดแสดง รวมถึงมีความหลากหลายของเนื้อหาในการนำเสนอ  

SECO0111

“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ช่วยให้เยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มากขึ้น เนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอยู่ไม่มากนัก คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ การจัดคาราวานฯ ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้เยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกับเยาวชนในเขตเมือง ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล” น.ส.ศุภมาส กล่าว

UYY02

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ปีนี้ เริ่มกระจายความสนุกที่แรก ณ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.2566 และตระเวนจัดแสดงในเขตภาคอีสาน ขึ้นภาคเหนือ ผ่านภาคกลาง และปิดท้ายที่ภาคใต้ ซึ่งมีความพิเศษที่จะลงไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

​G-ONE24874111