ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "MUSEUM & STEM Career for the Future”

ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "MUSEUM & STEM Career for the Future”

10-09-2023
MUSEUMSTEM01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อต่อยอดผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ "MUSEUM & STEM Career for the Future"  ซึ่งสอดรับกับแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับสหรัฐฯ ด้าน STEM Education & Entrepreneurship รวมทั้งเชิญชวนนักวิชาชีพและนักธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. (FUTURIUM) ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2568  นอกจากนั้น อพวช. จะทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน STEM ของประเทศให้มีความน่าสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  ในการนี้ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนในการประชุมร่วมกับ บริษัท BKV ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานสัญชาติไทยในสหรัฐอเมริกาในประเด็นด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ด้าน Science & Technology รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการใน Innovation Zone ของ FUTURIUM ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา

MUSEUMSTEM012MUSEUMSTEM013MUSEUMSTEM014