เยาวชนไทย คว้า 2 รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (I - FEST2) ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

เยาวชนไทย คว้า 2 รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (I - FEST2) ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

22-03-2023
iFEST201

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ The 2nd International Festival of Engineering Science and Technology (I - FEST2) ระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2566 โดยมีเยาวชนมากกว่า 1,200 คน จาก 40 ประเทศเข้าร่วม ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย 

ผลปรากฏว่า 2 ทีมเยาวชนไทยคว้า 2 รางวัลมาครอง ได้แก่รางวัล Gold Medal Award จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต โดยมีนายนราวิชญ์ เก้าแสง นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ ครูที่ปรึกษานายวีรภัทร์ โปณะทอง จากโครงงาน Experimental study of the Difference Factors Affecting Thermoacoustic Cooling System และรางวัล Silver Medal Award จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย โดยมีนายจารุกิตติ์ กอบแก้ว นางสาวรติพร บุญล้วนวรุณพร ครูที่ปรึกษานายดุสิต แก้วหล้า จากโครงงาน An Environmental and Vegan Friendly Dental Floss Made from Plant Fiber โดยเยาวชนทั้ง 2 ทีม จะเดินทางถึงประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ