เลขานุการ รมว.อว. เที่ยวงาน NSM Night at the Museum Festival 2022

เลขานุการ รมว.อว. เที่ยวงาน NSM Night at the Museum Festival 2022

24-12-2022
Festival01

24 ธันวาคม 2565 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนในงาน NSM Night at the Museum Festival 2022  ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

Festival012Festival013