อพวช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

อพวช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

05-07-2022
03

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนหน่วยงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ ณ อาคารหอประชุมบุปผา ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

0002