องค์การพิพิธภัณวิทยาศาสตร์แห่งขาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ”

องค์การพิพิธภัณวิทยาศาสตร์แห่งขาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ”

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณวิทยาศาสตร์แห่งขาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ”

องค์การพิพิธภัณวิทยาศาสตร์แห่งขาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ” (The High-Tech Inventions of the Ancient Greeks Exhibition) จากประเทศกรีกฟรีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 54 สิ่งประดิษฐ์กรีกโบราณที่เป็นรากฐานแห่งเทคโนโลยีปัจจุบันรวมถึงนวัตกรรมของอารยธรรมกรีกโบราณที่มีอายุราว 2,300 ปี นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่ วันนี้ – 9 กันยายนนี้

IMG 9072

         โดยภายในนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ” ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาวกรีกที่ยังมีใครได้รู้จักมาก่อน พบไฮไลท์นิทรรศการที่ผู้เข้าชมพลาดไม่ได้ คือ 6 สิ่งประดิษฐ์สุดทึ่ง ได้แก่ หุ่นยนต์รินไวน์อัตโนมัติ ที่มีอายุราว 300 ปีก่อนคริสตกาล : ทำหน้าที่รินไวน์ให้แก่แขกที่มาเยือน ,โรงละครภาพยนตร์อัตโนมัติฟิโลน : โรงภาพยนตร์ยุคกรีกโบราณของฟิโลนจัดแสดงเรื่องราวทั้งภาพและเสียงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพาลามีดิสในกรุงทรอย ,กลไกแอนติคิเธอรา คอมพิวเตอร์ยุค 200 ปี ก่อนคริสตกาล : เครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์ชิ้นแรกของโลกที่แสดงถึงปฏิทินจันทรคติและสุริยคติ ,เครื่องขายของอัตโนมัติเครื่องแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ : โถจ่ายน้ำศักดิ์สิทธิ์ระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ,โรงละครหุ่นอัตโนมัติของเฮรอน : เชือกที่ถูกโยงโดยกลไกเพลาและรอกซึ่งผูกติดกับหุ่นละครไม้ต่างๆ พร้อมแสดงบทบาทที่หลากหลาย และเครื่องจักรไอน้ำเครื่องแรกก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม : กลไกของเครื่องจักรไอน้ำในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ที่ถูกนำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น”

IMG 9174

          ผู้เข้าชมที่สนใจชม นิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ” สามารถเข้าชมได้ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2561 เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนิทรรศการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่ โทร 0-2577-9960 หรือ www.nsm.or.th

 

0010

0009

0008

0007

0005

0006

0004

0003

0002

0001