อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย นำคณะตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (YTSA 2017)

อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย นำคณะตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (YTSA 2017)

08-12-2021
อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย นำคณะตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (YTSA 2017)

        อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย นำคณะตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (YTSA 2017) ศึกษาเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ชมเมือง Freiburg ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพลังงานสีเขียว และเมืองแห่งป่าดำ (Schwarzwald) อันมีชื่อเสียง พร้อมได้เรียนรู้การเลือกใช้วัสดุอย่างชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารต่าง ๆ ในเมืองอัจฉริยะ Wilhelmsburg แห่งเมือง Hamburg ทั้งนี้ คณะตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกอย่าง สถาบันวิจัย Öko (Öko-Institut e.V.) ที่ปรึกษาเกี่ยวกับอนาคตที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ MAX PLANCK (The Max Planck Institute for Meteorology) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Hamburg (Hamburg University of Applied Science) และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ Spectrum (Science Center Spectrum) และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีแห่งเยอรมัน (German Museum of Technology Berlin (Deutsches Technikmuseum Berlin) โดยประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมให้กับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ให้เกิดความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนในอนาคต

Image Gallery

P1140917800533

P1150560800533

P1150685800533

P1150760800533

IMG5676800600

IMG5763800600

P1150873800533

IMG5789450600