จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2020)

จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2020)

09-12-2021
จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2020)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 หรือ
Young Thai Science Ambassador (YTSA 2020) ขึ้น โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Change...โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

ทั้งนี้ อพวช. ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 17-23 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa2020.html พร้อมแนบลิงค์คลิปวีดีโอ การนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ในเวลา 3 นาที ภายใต้หัวข้อ "Change...โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้" หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 577 9999 ต่อ 1473 , 1474 และ 1476 หรือ Email : ytsaproject@gmail.com