อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ

อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ

15-12-2021
อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ

อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ คุณพ่อพาบุตรหลานเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ฟรี! ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

 

ข่าวสาร

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ในวันที่ 5 ธันวาคม หรือ วันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ อพวช. ได้ร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับคุณพ่อและคุณลูกได้มีกิจกรรมเติมเต็มความสุขในครอบครัว โดยการมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ อพวช. พิเศษ! เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งฟรี! ได้แก่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ที่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา” มาเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่า “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ” พบกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การสื่อสารจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่สังคมยุคดิจิทัล “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดของอาเซียน มาเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุงอย่าง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะสตรีท รัชดา” สุดยอดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “SCREAM” ที่จะชวนคุณมาปลดปล่อยจินตนาการและสร้างประสบการณ์ผ่านการเล่น เรียนรู้ ในนิทรรศการและกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยหวังว่าเยาวชนและประชาชนคนไทยจะได้รับความสุขกับครอบครัวในเทศกาลวันพ่อปีนี้อย่างแน่นอน”      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSM Thailand