NSM คว้ารางวัล Friendly Design Awards 2023 ประเภท “ตึกอาคารเฟรนด์ลี่ดีไซน์” ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2023

NSM คว้ารางวัล Friendly Design Awards 2023 ประเภท “ตึกอาคารเฟรนด์ลี่ดีไซน์” ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2023

12-12-2023
์NSMFriendly01

8 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นตัวแทน อพวช. เข้ารับรางวัล Friendly Design Awards 2023 ประเภท “ตึกอาคารเฟรนด์ลี่ดีไซน์” ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7” จัดโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพี่อคนทั้งมวล โดยได้รับรางวัลเนื่องด้วย อพวช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมวลชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

์NSMFriendly012