ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุม ZGC Forum 2023

ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุม ZGC Forum 2023

29-05-2023
 ZGCForum

28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เข้าร่วมการประชุม ZGC Forum 2023: Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development of Natural History Museums Forum พร้อมนำเสนอผลงานในหัวข้อ Citizen Science: Public Participation that Leads to the Sustainability จัดขึ้นโดย Beijing Academy of Science and Technology (BAST) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Live Streaming

 ZGCForum5